1 ห้องนอน

รับแขก + พักผ่อน

ครัว + รับประทานอาหาร

ห้องน้ำ + ส้วม
(แยกส่วนเปียก/แห้ง)

เฉลียง

ซักล้าง
(พื้นที่จัดวางเครื่องซักผ้า)

พื้นที่ใช้สอย 50 ตร.ม.