2 ห้องนอน

ห้องรับแขก + พักผ่อน

ครัว

รับประทานอาหาร

ห้องน้ำ + ส้วม
(แยกส่วนเปียก/แห้ง)

เฉลียง

ลานซักล้าง

ที่จอดรถ 1 คัน

ชานอเนกประสงค์
(รับแขก / ทานอาหาร / นั่งเล่น)

พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.